Laatste kans om over te stappen naar nieuwe erfpachtregeling.

Update juni 2023: dit bericht is van mei 2022. Lees de meest actuele informatie in deze Alert.

Erfpachters die nog geen gebruik maken van het nieuwe erfpachtstelsel, krijgen nog eenmalig de kans om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht met de zogenaamde Spijtoptantenregeling. 

Inmiddels blijkt dat het voor de mensen die de aanvraag tot afkoop van eeuwigdurende erfpacht hebben laten verlopen, enorme nadelige financiële gevolgen heeft. Om die reden is er door veel partijen geprocedeerd en is er een grote lobby geweest. Alles heeft te maken dat menig erfpachter zich nimmer goed heeft kunnen doorgronden hoe verstrekkend de consequenties zijn als er geen opvolging werd gegeven. 

Om deze reden komt er nu waarschijnlijk een spijtoptantenregeling. Zie hieronder de planning die wij via de Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA) hebben ontvangen. Wij houden je uiteraard op de hoogte.

Spijtoptantenregeling Gemeente Amsterdam:

De Erfpacht Commissie heeft regelmatig contact met de Gemeente Amsterdam over erfpacht. Alle informatie die de commissie tot nu toe ontvangen heeft met betrekking tot deze regeling hebben we op een rijtje gezet:

– De gehele concept regeling is gereed en ligt klaar voor behandeling.
– 25 april stond de regeling op de agenda van de commissie RO (zit in de portefeuille van demissionair wethouder Van Doorninck).
– 10 mei zou het stuk voor het eerst naar de raadsleden als de commissie RO dit besluit neemt. Deze heeft besloten nog niet een en ander openbaar te maken.
– 24 mei zou, kan de inspraak procedure starten en loopt deze 4 weken door.
– Politieke aanpassingen kunnen wellicht voor het zomerreces.
– Definitief raadsbesluit gelijk na de zomer.

Deze planning is sterk onder voorbehoud want als de commissie van mening is nu ze demissionair werkt of de raadsleden die ook demissionair zijn er niet over willen/kunnen beslissen vertraagd deze planning. Deze is namelijk sterk afhankelijk van het tot stand komen van een nieuw college.

In de regeling staat nu alleen benoemd dat de echte spijtoptant zijnde een eigenaar die erfpachter was op 8 januari 2020 en nu nog steeds erfpachter is in aanmerking komt. Tussentijdse opvolgende erfpachters zijn niet benoemd. 

De mogelijkheid tot overdraagbaar maken van deze rechten zal uit de inspraak moeten blijken en is politiek afhankelijk. Belangrijkste opmerking is dat het nieuwe college bij de onderhandeling deze regeling compleet kan/mag aanpassen hoe zij dat ziet.

Let op: alle bovenstaande informatie is onder voorbehoud, de gemeente, B&W en de raad geeft uiteindelijk uitsluitsel over de Spijtoptantenregeling

Inspraak Spijtoptantenregeling. 

De gemeente gaat een inspraakprocedure starten na het openbaar worden van de regeling. De Erfpacht Commissie zal gebruik maken van deze inspraak. Vanuit de MVA worden een aantal punten gedeeld met de leden. Deze input kan, net als bij de inspraak van de opkoopbescherming, gebruikt worden door de individuele leden als basis om ook in te spreken. Het is van belang dat er zoveel mogelijk mensen inspreken om de gemeente een duidelijk signaal af te geven.

Wij raden je aan ook gebruik te maken van de inspraakmogelijkheden. 

Mocht je iemand kennen die ook niets met haar erfpacht heeft gedaan stuur dit bericht dan door.  

Bij vragen zijn wij uiteraard bereikbaar.

Adres
Koningslaan 14,
1075 AC Amsterdam
+31 (0)20 305 97 77

Recent bekeken
Overzicht alle woningen
1

Deze site maakt gebruik van cookies.

Voor welke cookies geef je akkoord?