Laatste aanvraag mogelijk voor eeuwigdurend erfpacht

Huiseigenaren kunnen nog een keer vóór 1 augustus 2023 (opnieuw) een aanvraag doen voor een overstap naar eeuwigdurend erfpacht. Deze regeling geldt voor zogenaamde 'spijtoptanten'. De gemeente Amsterdam heeft najaar 2022 besloten dat deze regeling er komt voor woningbezitters met erfpacht. Veel eigenaren hebben op basis van verkeerde aannames in 2020 de overstap naar eeuwigdurende erfpacht laten lopen. Dankzij de uitspraak van de rechter, de lobby Erfpachtbelang en motie van het CDA, komt er een herkansing.

Ben ik een Spijtoptant?
Om als spijtoptant in aanmerking te komen, dien je voor 8 januari 2020 eigenaar te zijn van een woning met erfpachtrecht, en moet de woning een woonbestemming hebben. De spijtoptantenregeling geldt niet voor degene die na 2020 een huis in eigendom heeft gekregen, waar geen overstapaanvraag voor was gedaan.
De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de veel betere voorwaarden die golden tussen 1 oktober 2017 en 8 januari 2020.

Erfpachtberekening
De gunstige financiële voorwaarden die nu opnieuw gelden om over te stappen zijn o.a. een korting van 35% op het te betalen bedrag. En er wordt gekeken naar de WOZ-waarde van een huis in 2014 of 2015, en de destijds geldende ‘grondwaarde quote’.

Tot en met 31 juli 2023 kan men via het erfpachtportaal registeren met DigiD en de aanvraag doen. Wij geven nadrukkelijk het advies om dit te doen. En een extra reden is de hoge inflatie, want deze wordt ook doorberekend in de erfpacht.

Thema – Erfpacht – Gemeente Amsterdam

Heb je van ons een mailing ontvangen over de spijtoptanten regeling, of heb je vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op via wonen@broersma.nl.

Recent bekeken
Overzicht alle woningen

Deze site maakt gebruik van cookies.

Voor welke cookies geef je akkoord?