Spijtoptantenregeling voor erfpachters in Amsterdam.

Broersma Wonen heeft meerdere berichten gedeeld over de spijtoptantregeling inzake de overstap naar eeuwigdurende erfpacht.

Deze informatie is voor degene die eerder de erfpacht aanbieding voor eeuwigdurende afkoop, heeft laten verlopen of de aanvraag tot eeuwige durende afkoop niet tijdig heeft aangevraagd.

Let op dit is zeer relevant nieuws! 

Vorige week is door B&W de spijtoptanten regeling aangeboden aan de gemeenteraad van Amsterdam. Wat houdt deze regeling in?

Eigenaren (erfpachters) die vóór 8 januari 2020 reeds eigenaar waren, komen in aanmerking voor deze spijtoptantregeling. Ze krijgen een tweede kans. Hierdoor kan men als eigenaar vooralsnog onder de gunstige voorwaarden overstappen naar eeuwigdurende erfpacht.

Wel of niet overstappen heeft behoorlijke financiële gevolgen voor u of voor de toekomstige eigenaar (invloed op de verkoopbaarheid van uw woning). Niet alsnog overstappen aanvragen is geen optie. Sec een aanvraag doen stelt al, zonder financiële consequenties, uw erfpachtopties veilig en u kunt daarna (na advies) beslissen.

De gemeenteraad gaat na zomerreces, zoals het er nu uitziet, beslissen dat degene die destijds niet of niet tijdig heeft aangevraagd, danwel degene die tijdig heeft aangevraagd, maar de aanbieding over te stappen heeft laten verlopen, een tweede kans bieden.

Na 19 september a.s. zal dan het mogelijk zijn hiervan gebruik te kunnen maken, de spijtoptanten zullen een persoonlijk bericht van de gemeente ontvangen waarin wordt aangegeven dat zij onder voorwaarden gebruik kunnen maken van deze regeling. Zij kunnen dan (opnieuw) een overstapaanvraag indienen onder de ( gunstige ) voorwaarden zoals die golden vóór 8 januari 2020, binnen zes maanden na ontvangst van dit bericht.

Inmiddels is gebleken dat ten gevolge van de stijgende huizen prijzen en de hoge inflatie eeuwigdurende afkoop echt interessant is en heel verstandig is.

Wij raden aan de besluitvorming van de gemeente te volgen en in uw agenda te zetten.

Voorts raden wij nadrukkelijk aan, zodra de raad heeft besloten en u bent benaderd door gemeente, gebruik te maken van deze mogelijkheid en aanvraag te doen. U kunt later definitieve keuze maken.

In deze link kunt u meer informatie terugvinden.

Heeft u vragen en/of behoefte aan meer uitleg, bel/mail gerust met ons kantoor.

Adres
Koningslaan 14,
1075 AC Amsterdam
+31 (0)20 305 97 77

Mangia mangia!

Kunstagenda Januari

De ‘Brute Prins’, een exponent van de stoere bouwstijl uit de vijftiger jaren, het Brutalisme

Recent bekeken
Bekijk het overzicht

Deze site maakt gebruik van cookies.

Voor welke cookies geef je akkoord?