Terms & Conditions

 

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met VBO Makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Ze zijn in werking getreden op 1 september 2018.

Lees hier de NVM algemene consumentenvoorwaarden

General Brokerage Terms and Conditions for Consumers

These are the general terms and conditions of the Dutch Association of Real Estate Brokers and Real Estate Valuers NVM (NVM). It sets out the rights and obligations of your broker and yourself. These conditions were drawn up in consultation with VBO Estate Agents, VastgoedPRO, the Dutch Homeowners’ Association and the Dutch Consumers’ Association within the framework of the Self-Regulation Coordination Group of the Social and Economic Council. They have taken effect on 1 September 2018.

Read the NVM general brokerage terms and conditions for consumers

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers

De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Coöperatieve vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. De voorwaarden zijn in werking getreden met ingang van februari 2023.

Lees hier de NVM algemene voorwaarden professionele opdrachtgevers

General Conditions NVM for professional clients

The General Conditions NVM for professional clients have been established by the Dutch Cooperative Association of Real Estate Agents and Appraisers NVM U.A. (Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A.). The Conditions came into effect as of February 2023.

Read the general conditions NVM for professional clients

'Wij selecteren de meest elegante woon- en werkbelevingen van Amsterdam door de potentie van een ruimte te onthullen. We luisteren, we observeren, we inventariseren en adviseren. Alles met één doel: het creëren van een optimale verbinding tussen mens, ruimte en omgeving.'

Broersma. Elegant in werken en wonen.
Recent bekeken
Overzicht alle woningen

Deze site maakt gebruik van cookies.

Voor welke cookies geef je akkoord?