Disclaimer Broersma wonen

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Broersma Makelaardij b.v. staat niet in voor juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

E-mail berichten worden door Broersma Makelaardij b.v. niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Iedere aansprakelijkheid van de Broersma Makelaardij b.v. en allen die daar werkzaam zijn is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

Recently viewed
View overview

Deze site maakt gebruik van cookies.

Voor welke cookies geef je akkoord?