Characteristics
Herengracht 474, Amsterdam
Soort
 • Kantoorruimte
Prijs
 • € 7.150.000,-
 • Kosten koper
Oppervlakte
 • Kantoor oppervlakte: 828 m2
 • Kantoor in units vanaf: 828 m2
Aanvaarding
 • In overleg
Kadastrale gegevens (eigendom)
 • Volle eigendom
Other provisions
Herengracht 474, Amsterdam

Voorbehoud verkoper
Deze verkoop geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van:

 • Gunning door verkoper, alsmede;
 • Schriftelijke goedkeuring van de voltallige directie van verkoper, alsmede;
 • Een verkoper conveniërende vorm en inhoud van de op te maken koop- en leveringsakte
  (“subject to contract”).

As is
Koper wordt in staat gesteld, na voorafgaand overleg met Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. en tot aan het moment van tekenen van de koopakte, het verkochte uitgebreid (bouwkundig en anderszins) te onderzoeken. Koper verklaart dat verkoper daarmee afdoende aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan en dat koper op een voor haar conveniërende wijze uitputtend van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt.

Verkoper en koper komen uitdrukkelijk overeen dat het verkochte wordt verkocht en geleverd “as is”, waaronder verkoper en koper verstaan dat:

 • De artikelen 7:17, 7:20, 7:23 en 6:228 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk zijn uitgesloten, alsmede;
 • Door verkoper geen impliciete of expliciete garanties worden verleend met betrekking tot het verkochte behoudens voor zover deze expliciet en schriftelijk zijn opgenomen in de koopakte.

Koper verklaart uitdrukkelijk het verkochte bij levering te aanvaarden in de feitelijke, technische, milieukundige en/of juridische staat waarin het zich alsdan bevindt. Koper aanvaardt daarbij alle gebreken van het verkochte, alsmede de feitelijke staat van onder andere (doch niet uitsluitend) de fundering, constructie, (gebruikte) materialen, (aanwezigheid van) asbest, olietanks en bodemverontreiniging en de technische installaties. Koper verklaart voorts uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk te aanvaarden: alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lasten en beperkingen, zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen mede blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van eigendomsoverdracht en akte(n) van (onder)splitsing en/of enig openbaar register of openbare informatiebron. Koper en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat in de koopprijs de feitelijke staat van het verkochte en een integrale afkoop van alle aan het verkochte verbonden risico’s, gebreken en/of (nog) uit te voeren herstellingen verdisconteerd zijn, ongeacht de aard en omvang daarvan en ongeacht in welke mate voornoemde elementen zijn onderzocht door koper en/of besproken tussen verkoper en koper.

Koper vrijwaart verkoper ter zake van enige vordering, alsmede enige vordering van derden, uit hoofde van enig hiervoor genoemd artikellid en/of verband houdende met de staat van het verkochte bij levering. Koper vrijwaart verkoper voorts voor alle eventueel later te blijken (onzichtbare) gebreken, zowel van bouwkundige, milieukundige, feitelijke of juridische aard.

Toelichtingsclausule NEN 2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de (bruto/verhuurbaar/gebruiks-) vloeroppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Voorbehoud Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V.
Deze vrijblijvende informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid hiervan wordt door Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. geen aansprakelijkheid aanvaard, noch kan hieraan enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een, daarvan al dan niet afwijkend, aanbod worden Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. noch haar opdrachtgevers op enige wijze gebonden, ook niet tot het doen van enig tegenbod.

Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. treedt uitdrukkelijk slechts op als adviseur van haar opdrachtgever en niet als gevolmachtigde namens haar. Voorts geldt dat tussen partijen eerst juridisch binding kan ontstaan nadat definitieve overeenstemming is bereikt ter zake van al hetgeen zij met elkaar beogen te regelen en deze overeenstemming bovendien is vastgelegd in een schriftelijke en namens beide partijen rechtsgeldig ondertekende overeenkomst, waarbij artikel 3:39 BW overeenkomstige toepassing vindt. Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. is een besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34121232. Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. verleent al haar diensten op grond van de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan haar zijn of worden verstrekt en/of op de levering van al haar diensten en producten aan wie dan ook. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden en zijn tevens te downloaden op www.broersma.nl.

De aansprakelijkheid van Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. is in alle omstandigheden en jegens eenieder beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Privacy & Wwft
Geïnteresseerden verklaren in het kader van deze verkoop op voorhand:

 • In te stemmen met de verwerking van hun gegevens conform de Privacyverklaring Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V.;
 • Volledige medewerking te verlenen aan alle mogelijk noodzakelijke onderzoeken op basis van de vigerende wet- en regelgeving, waaronder tenminste begrepen de Wwft. Broersma conformeert zich uitdrukkelijk aan de wettelijke geheimhoudingsplicht betreffende een eventue(e)l(e) vermoeden en/of melding in het kader van de Wwft.

Floor map
Herengracht 474, Amsterdam
Documents
Herengracht 474, Amsterdam
"][/dflip]
Location
Herengracht 474, Amsterdam
Eten & drinken
01
Address
Nieuwe Spiegelstraat 3A,
1017 DB Amsterdam

Zero Zero

Zero Zero is een bakkerij en delicatessenwinkel gelegen in Amsterdam en eigendom van dezelfde eigenaren als Ceppi's. Naast het maken van pizza is Greco gespecialiseerd in het maken van zuurdesembrood. De naam Zero Zero komt van bloem als de basis van wat ze verkopen. De Toscaanse zuurdesembroden (schiacciata) zijn belegd met ingrediënten zoals gegrilde aubergine, gemarineerde courgette met munt, balsamico en zongedroogde tomaten (€9), of mortadella, stracciatella en pistache (€10). Zero Zero verkoopt verkoopt naast de broodjes een breed scala aan Italiaanse delicatessen, waaronder wijn, zakken pasta en olijfolie. Verse ingrediënten voor broodjes zijn ook te koop. Hoewel de meeste klanten komen voor een broodje om mee te nemen, zijn ze ook welkom om te blijven en te genieten van een kopje koffie. Volgens Greco zijn alle delicatessen verkrijgbaar bij Zero Zero uit afkomstig uit Italië.

02
Address
Keizersgracht 600,
1017 EP Amsterdam

Carmen

Winkel, restaurant en guesthouse. Eigenaren Carmen Atiyah de Baets en Joris ter Meulen Swijtink openden na enkele jaren gewerkt en gewoond te hebben in Londen deze geweldige hotspot op de Keizersgracht. Carmen selecteerde een fijne mix van mode, interieur, accessoires van bijzondere ontwerpers. Joris bestiert de keuken waar regelmatig buitenlandse bevriende chefs gehost worden.

03
Address
Kerkstraat 148A,
1017 GR Amsterdam

Tokyo Ramen Takeichi

Deze Japanse ramen keten heeft inmiddels al meerdere vestigingen over de hele wereld. In Amsterdam zijn inmiddels al drie vestigingen. Tokyo Ramen Takeichi is bekend om zijn gezonde ramen met kip en groentebouillon. Doordat ze trouw blijven aan de Japanse roots is het een authentieke restaurant. Naast hun specialiteit zijn de side dishes ook heerlijk. De 'karaage' zal je niet teleurstellen.

04
Address
Amstel 2,
1017 AA Amsterdam

Incanto

Mooi opgemaakte borden, verfijnde smaken en een centrale locatie aan de Amstel. Met uitzondering op de zondag kan je bij Encanto iedere avond terecht voor stijlvol Italiaans eten. De seizoenskeuken wisselt vier keer per jaar van menu. Denk aan Octopus met crème van gegrilde tomaten, paprika en pompelmoes en Fettucine met ragout van wild zwijn. Van primi tot dulci een absolute kwaliteitskaart.

05
Address
Korte Reguliersdwarsstraat 5-7-9,
1017 BH Amsterdam

Eetsalon Van Dobben

Eetsalon Van Dobben is een begrip in de wereld van kroketten. Midden in het centrum van de stad kan je altijd terecht voor een broodje kroket en een glaasje melk. Op 28 juni 1945 opende Aat van Dobben zijn eerste broodjeszaak in hartje Amsterdam en sindsdien is de plek een pleisterplaats voor artiesten, voetballers en vele andere Amsterdammers. Als je niet van kroketten houdt, is er gelukkig nog een waslijst met andere oer-Hollandse broodjes en gerechten die je kan bestellen, zowel erwtensoep als een boterham met hagelslag.

06
Address
Reguliersdwarsstraat 131,
1017 BL Amsterdam

Tomo sushi

Tomo sushi ligt middenin het centrum van Amsterdam. Het is een modern ingericht Japans sushi en grill restaurant. Tomo Sushi biedt traditionele (a la carte) gerechten die met de fijnste en verste ingrediënten worden bereid. Je kunt plaatsnemen aan de sushibar, waar je kunt genieten van de chefs die de uitstekende sushi en sashimi bereiden.

 

07
Address
1017 AW Amsterdam

Frens Haringhandel

Frens Haringhandel is nog een van de weinige viskramen in Amsterdam waar je heerlijke verse haring en andere vis kan bestellen op de traditioneel Hollandse manier. Al sinds 1972 is de familie Frens actief in de haringindustrie, inmiddels wordt de kraam gerund door vrouw, zoon en vriend van Frens. De kraam staat op een vaste plek op Koningsplein en is iedere dag geopend voor een verse hap vis met zuurtjes en ui.

08
Address
Vijzelstraat 135,
1017 HJ Amsterdam

Tokyo Ramen Takeichi

Deze Japanse ramen keten heeft inmiddels al meerdere vestigingen over de hele wereld. In Amsterdam zijn inmiddels al drie vestigingen. Tokyo Ramen Takeichi is bekend om zijn gezonde ramen met kip en groentebouillon. Doordat ze trouw blijven aan de Japanse roots is het een authentieke restaurant. Naast hun specialiteit zijn de side dishes ook heerlijk. De 'karaage' zal je niet teleurstellen.

09
Address
Prinsengracht 955,
1017 KL Amsterdam

Bar Gui

Bar Gui is een nieuwe hotspot aan de Prinsengracht in Amsterdam van ondernemer en chef-kok Guillaume de Beer.
Guillaume (Gui) is voormalig eigenaar / partner van de Breda groep en heeft zijn sporen in verschillende top zaken verdiend. In de voormalige 'De Fles" aan de Prinsengracht komen de Bretonse en Brabantse invloeden terug van De Beer. Je kunt kiezen voor een 3 gangen menu waaraan je 'extra's' kunt toevoegen of het  ‘carte blanche’ menu. Gui is ook eigenaar van het eigenzinnige 'Paindemie'.

10
Address
Regulierssteeg 4,
1017 CP Amsterdam

Pho King

In een steegje bij het Rembrandtplein bevindt zich een kleine Vietnamese zaak. De originele smaak van Pho varieert door het hele land, waarbij het in het midden van Vietnam vaak wat pittiger is en in het noorden zouter. Er zijn slechts een paar zitplekken binnen, maar buiten kun je plaatsnemen op houten krukjes. De soep is gevuld met malse reepjes rundvlees, gehaktballetjes en een flinke dosis koriander, taugé en fijngesneden reepjes rode ui, lente-ui en limoen.

11
Address
Kerkstraat 96H,
1017 GP Amsterdam

Bocca

Als je goede koffie zegt, kan je inmiddels een boel plekken in Amsterdam opnoemen maar, Bocca is weer even net nog een slagje beter. Hun werkruimte is groot zodat de barista’s genoeg ruimte hebben de beste koffie te zetten. De moeite waard om naar binnen te gaan, al is het maar om te zien hoe deze geschoolde barista’s alles eraan doen om jouw perfecte cappuccino met vakmanschap klaar te maken.

12
Address
Nieuwe Doelenstraat 2-14,
1012 AC Amsterdam

Marie Amsterdam

Brasserie Marie is verbonden aan het luxueuze Hotel De L'Europe en heeft een mooie ligging aan het water. Het restaurant brengt de smaken van de Côte d'Azur naar het centrum van Amsterdam. Ontdek de Franse keuken met het heerlijke menu vol met de beste gerechten. Chef Jop heeft de kunst van het combineren van moderniteit met de klassieke Franse keuken onder de knie. Geniet van de selectie wijnen, sterke dranken en cocktails die perfect passen bij je maaltijd en geserveerd worden met gastvrijheid van hoog niveau.

13
Address
Rembrandtplein 1,
1017 CT Amsterdam

Café Los

Tot in de jaren '80 was Café Los een politiebureau. Waar vroeger het cellencomplex stond, bevinden nu de toiletten van het café.  Degene die het pand ombouwde besteedde daaraan al zijn geld en was na de verbouwing dus 'los'. Vandaar de naam. Tegenwoordig is het een gezellig bruin café en open tot diep in de nacht.

14
Address
Nieuwe Doelenstraat 2-14,
1012 CP Amsterdam

Restaurant Flore

‘Chef Bas Van Kranen heeft zuivelproducten uit zijn repertoire gebannen en een primaire plaats gegeven in al zijn gerechten. In deze voornamelijk plantaardige aanpak is er nog wel plaats voor wild, gevogelte en vis. Zo hebben we een mooie herinnering aan een kwartel die in zijn geheel op karkas gegaard werd en aan tafel gepresenteerd werd. En daarna mooi ontbeend met fijne wortelbereiding, duindoornbes en jus van de beentjes op het bord verscheen. Vooraf proefden we onder meer van een aparte combinatie rond witte bonen, hazelnoten en peer met daarna zacht gegaarde zeekat afgewerkt met dauwbraam en dulse wier.’

15
Address
Voetboogstraat 23,
1012 XK Amsterdam

Bhatti Pasel

Na jaren ervaring opdoen in top restaurants en hotels in verschillende landen, opent Tika Pun zijn eigen deuren van Bhatti Pasel. Een authentiek Nepalees restaurant midden in Amsterdam. Je kan er terecht voor een snelle lunch, een diner of een shared dining experience. Ze serveren heerlijke Nepalese, met de keuze uit gestoomde of gefrituurde dumplings (momo), gecombineerd met sesam, tomaat of koriander.

16
Address
Prinsengracht 598,
1017 KS Amsterdam

Buffet van Odette

Odette Rigterink begon Buffet van Odette in 1994. Ze serveerde om te beginnen maaltijden die vooral gezond en makkelijk waren. Later werd het een minirestaurantje en inmiddels zit ze in een groot pand op de zonnige kant van de Prinsengracht. Ze serveren hun vaste klassiekers en koken ook met het seizoen mee en hebben een uitgebreide (natuur)wijnkaart. Hoe dan ook: voor goed eten (lunch, aperitivo en diner) kan je hier absoluut terecht. Leuk om te weten: je kan er ook slapen, bij Bed van Odette om de hoek!

17
Address
Kerkstraat 59,
1017 GC Amsterdam

Yuzu Dining Bar

Bij Yuzu Dining Bar serveren ze geen sushi, maar wel een verscheidenheid aan kleine Japanse gerechten, waaronder edamame en verschillende yakitorispiesjes. Het restaurant laat je kennis maken met de Japanse gewoonten, zoals het opbergen van je jas in een mandje onder je stoel en het eten zonder bestek. De sfeer is informeel en gezellig, en het personeel is vriendelijk en attent. Je kan er ook terecht voor een cocktail tot in de late uurtjes.

18
Address
Prinsengracht 568,
1017 KR Amsterdam

Heuvel

Buurtbewoners en galeriehouders uit het Spiegelkwartier komen regelmaat op bezoek. Bij Café Heuvel is het bijna elke dag dag rond 17:00 nog volop borreluur.

Interieur
19
Address
Vijzelstraat 77,
1017 HG Amsterdam

Enter the loft

Enter the Loft is een boetiek interieurwinkel en een interieur adviesbureau  met een passie; zien hoe ruimtes hun magie op mensen uitoefenen. Ga langs bij hun showroom aan de Vijzelstraat (by appointment only) en voel hoe zij ruimtes tot leven brengen door ze in te richten met hun favoriete interieurvondsten die met liefde en aandacht zijn gemaakt en die bestaan uit natuurlijke materialen – hout, leer, glas, staal, wol en keramiek.

20
Address
Keizersgracht 469,
1017 DK Amsterdam

Muuto

Muuto is geworteld in de Scandinavische ontwerptraditie, gekenmerkt door tijdloze esthetiek, functionaliteit, vakmanschap en een eerlijke expressie. Muuto komt van 'muutos', wat nieuwe perspectieven betekent in het Fins. Je herkent het design omdat het muutos heeft: objecten verheven door nieuwe perspectieven, wereldwijd gewaardeerd en representatief voor het beste van Scandinavisch design vandaag de dag. Om Muuto te bezoeken moet je van te voren een afspraak maken, dat kan via hun website.

Kunst & cultuur
21
Address
Keizersgracht 609,
1017 DS Amsterdam

Foam

Foam is een fotografiemuseum die meestal meerdere tentoonstellingen tegelijk presenteert. De exposities wisselen van historische foto’s tot kunstfoto’s en van documentairefotografie tot modefoto’s. Elk jaar wordt er werk vertoond van bekende fotografen; denk aan Helmut Newton en William Klein. Foam stimuleert jong talent en zij hebben dan ook de kans om hun werk tijdelijk tentoon te stellen. De zalen zijn strak en modern vormgegeven en de foto’s zijn met spotjes verlicht, zodat deze goed zichtbaar zijn. Foam kan je elke paar maanden opnieuw bezoeken door hun constant wisselende exposities.

22
Address
Keizersgracht 672,
1017 ET Amsterdam

Museum van Loon

In een voormalig woonhuis uit 1672 aan de Amsterdamse grachtengordel ligt Museum van Loon. Naast vaste opstelling met (historische) portretten, meubilair, zilverwerk en porselein, worden hier ook tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd waarbij een deel van de collectie van het museum, het huis, of de geschiedenis van de familie Van Loon centraal staan. Achter het huis ligt de unieke tuin die is aangelegd in de stijl van de 17e eeuw. Kortom een museum waar je terecht kan voor erfgoed, kunstgeschiedenis én hedendaagse kunst.

23
Address
Reguliersbreestraat 26-34,
1017 CN Amsterdam

Theater Tuschinski

Het Koninklijk Theater Tuschinski is gebouwd in verschillende bouwstijlen, waaronder de Amsterdamse School stijl, Jugendstil en art deco. Het is een ontwerp van Hijman Louis de Jong en werd geopend in 1921. De buitenkant van het gebouw wekt al de aandacht door de velen decoraties en sculpturen en wanneer je de foyer binnenkomt waan je je meteen in een ander tijdperk. Prachtige decoraties, tapijten vloeren en muurschilderingen brengen je terug naar de jaren 20. In de grote zaal kan je blijven kijken naar alle details, de ornamenten en het plafond wat de architect heeft ingebouwd. Naast de grote zaal zijn er ook meerdere kleine zalen waar vroeger cabaretvoorstellingen werden gehouden, dit zijn vandaag de dag ook bioscoopzalen. Er worden veel premières gehouden in Tuschinski en de bioscoop is in bezit van de bioscoopketen Pathé.

24
Address
Kerkstraat 105-A,
1017 GD Amsterdam

Siewe Gallery

Slewe Gallery is in 1944 opgericht door Martita Slewe. De galerie is gespecialiseerd in hedendaagse kunst. Het internationaal georiënteerde programma legt vanaf het begin de nadruk op actuele ontwikkelingen in de abstracte kunst, met name in de schilderkunst. De galerie vertegenwoordigt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars uit diverse generaties en landen.

Boodschappen
25
Address
Kerkstraat 121,
1017 GE Amsterdam

Casa del gusto

Gianni en Gessica hebben een duidelijke toekomstvisie voor Casa del Gusto. ‘We willen een klein bedrijf blijven dat met kleinschalige boeren samenwerkt: dat is ons concept. ‘Alle boeren met wie wij werken, kennen we persoonlijk. Wij kopen onze Grana Padano – de populairste kaas van Italië – in bij een boer die slechts twee stukken per dag produceert. Dat is bijna niets vergeleken grote industriële producenten die honderden exemplaren per dag leveren. Wat wij heel belangrijk vinden, is dat je door de smaak van onze salami’s, pasta’s en bieren de producenten leert kennen.' Je moet de liefde die de boeren erin hebben gestopt terug kunnen proeven’, legt Gessica uit. Van hazelnootpasta en gnocchi tot bottarge en aloë vera-beautyproducten: de winkel staat vol heerlijke delicatesse en mooie producten. Casa del Gusto is, net zoals de naam suggereert, een smaakhuis voor zijn klanten.

Het Erfgoedhuis, gelegen in de Gouden Bocht, is een bijzonder fraai rijksmonumentaal grachtenpand, met een ongekende grandeur en authentieke sfeer. Het majestueuze grachtenpand kent een rijke geschiedenis qua bewoners en gebruikers. Verschillende verbouwingen aan het interieur en exterieur hebben plaats gevonden waarbij originele details bewaard zijn gebleven en het pand zijn karakter heeft behouden.

Momenteel is de Herengracht 474 in gebruik als kantoor. Het bestemmingsplan voorziet ook in de functie wonen. Hiervoor dient nog een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Het gehele pand is aan de binnen- en buitenzijde in een goede staat van onderhoud, echter een nieuwe bewoner of gebruiker zal willen moderniseren zodat het pand voldoet aan de moderne, luxe en duurzame wensen en comfort eisen.

Het acht verdiepingen tellende kantoorpand van totaal circa 828 m² VVO beschikt over een keurtuin op het zuiden van circa 163 m². Specifiek beschermende regels voor keurtuinen zijn opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. Het interieur kent een prachtig monumentaal trappenhuis met bronzen traphek, rijke plafondschilderingen en marmeren schouwen met spiegels. Het object is gelegen op eigen grond en niet gesplitst.

Vanuit het grachtenpand is er een indrukwekkend vrij uitzicht op de Gouden Bocht. Aan dit prestigieuze gedeelte van de grachtengordel woonden vroeger de rijkste Amsterdammers. Tegenwoordig kenmerkt het zich als aantrekkelijk woon- en werkgebied, waar diverse representatieve bedrijven gevestigd zijn.

Gebouw 
Het Erfgoedhuis werd gebouwd in 1669. De kavel waarop het huis gebouwd is, werd in 1665 voor 7400 gulden gekocht. Het grachtenhuis beschikt sinds 1756 over een fraaie lijstgevel in Lodewijk XV-stijl. Deze bouwstijl is veelal terug te zien in de grachtengordel.

Tijdens de 18e eeuw overheerst de Franse architectuur in Amsterdam. Na de stoere, zware Lodewijk XIV-stijl zien we vooral de lichtere, meer vrouwelijke Lodewijk XV-stijl terug. Deze barokke manier van bouwen is zwierig en, voor het eerst in de Europese geschiedenis, asymmetrisch. Vanbuiten zijn de gebouwen vaak nog zwaar en indrukwekkend. Deze bouwstijl is vaak moeilijk te herkennen. Alleen het gebruik van asymmetrische versieringen, lichtere ornamenten en zachte pasteltinten verraden dat het om Lodewijk XV gaat.

Dit grachtenhuis is op een enkele kavel gebouwd. Dit in tegenstelling tot de rest van de Gouden Bocht van de Herengracht waar verder alle buurhuizen dubbele brede huizen zijn.

Na de oorspronkelijke bouw in 1669 hebben in 1756 ingrijpende veranderingen aan het interieur en exterieur plaatsgevonden. De halsgevel werd bijvoorbeeld vervangen door een lijstgevel.

Bierbrouwer Van Marwijk Kooy kocht het pand in 1879 en liet het rond 1880 wederom verbouwen door architect Jan L. Springer. De familie gebruikte het pand als woning. De belangrijkste ingreep was de sloop van de hoge stoep: de ingang werd naar het souterrain verplaatst. Ook werden 18de-eeuwse schuifvensters met roedeverdeling door T-vensters (openslaande ramen) vervangen waardoor de gevel een 19de-eeuws karakter kreeg.

Het pand kende de familie Wertheim-Van Heukelom nog als laatste bewoners en daarna is het in gebruik genomen door een gerenommeerde Amsterdamse kunsthandelaar en later door een wijnkoper.

In 1979 kwam het pand in handen van het Rijk waarop het in 1982 opnieuw werd gerestaureerd, ditmaal door architectenbureau Fritz. Het Cultuurfonds is sinds 1996 eigenaar en creëerde hier Het Erfgoedhuis voor verschillende erfgoedorganisaties.

Interieur 
Het interieur wat schuil gaat achter de prachtige entreedeuren bij het souterrain, is een ware verrassing voor iedere bezoeker. Het betreft een combinatie van diverse stijlen waaronder een grote hoeveelheid decoraties in een neo-Lodewijk XV-stijl. Deze variatie is mede te danken aan de diverse verbouwingen die plaats hebben gevonden in het verleden.

Een bezoeker wordt verwelkomd door een imposante, groen geschilderde gang met marmeren vloerdelen, lambrisering, een grote hoeveelheid wandlijsten, sierornamenten aan de wanden evenals aan het plafond en diverse beelden, spiegels en fonteinen.

Het fraaie trappenhuis met bronzen traphek is één van de meest opvallende kenmerken in het interieur. Voor het trappenhuis hangt een geschilderde houten draperie met kwasten en koorden, welke het geheel een toneel effect geeft.

In het hart van het pand bevindt zich in het souterrain de keuken. Deze ligt direct naast een patio met lichthof. Het lichthof grenst tevens aan het trappenhuis, waardoor ook hier voldoende daglichttoetreding is.

Op de deuren die naar de verschillende vertrekken leiden, zoals de iconische tuinkamer, de groene kamer en de rode kamer, zijn nog verwijzingen naar hun vroegere functies te vinden. De kamers zijn voorzien van hoge plafonds met plafondschilderingen, houten lambrisering, gestoffeerde wanden en indrukwekkende schouwen. Aan de voorzijde is er prachtig uitzicht  op de Herengracht. Aan de achterzijde beschikken de kamers op de tweede en derde verdieping over Franse balkons welke een schitterend uitzicht bieden op de keurtuin.

Buitenruimte 
Het Erfgoedhuis beschikt over een riante keurtuin van circa 163 m² welke op het zuiden gelegen is. Deze keurtuin (nummer XIII - Herengracht, Keizersgracht, Nieuwe Spiegelstraat en Vijzelstraat) maakt onderdeel uit van een keurblok. De Amsterdamse Grachtengordel telt in totaal 27 keurblokken, het merendeel hiervan bevindt zich tussen de Herengracht en de Keizersgracht en tussen de Keizersgracht en de Kerkstraat. De keurtuinen genieten sinds 1615 speciale wettelijke bescherming.

De keurtuin achter de Herengracht 474 is een groene verrassing achter het monumentale grachtenpand. De tuin bestaat uit groene perken met vaste beplanting, grintpaden, een prachtig beeld in het hart van de tuin en zowel aan de voor- als achterzijde een terras.

Buurt + hotspots 
Het Erfgoedhuis ligt in de Gouden Bocht, dit is het meest prestigieuze deel van de Herengracht in Amsterdam, tussen de Vijzelstraat en de Leidsestraat. Aan dit gedeelte van de grachten, aan de rand van het centrum van Amsterdam, kan er rustig worden gewoond en/of kantoor worden gehouden. De drukte en gezelligheid zijn gemakkelijk op te zoeken. Het Rembrandtplein, het Amstelveld, Nieuwe Spiegelstraat en de Leidsestraat zijn op een steenworp afstand gelegen. Hier zijn talloze food hotspots te vinden zoals Zero Zero, Pasta e Basta, Greenwoods Keizersgracht en Patisserie Holtkamp. Naast een aantrekkelijke woonomgeving kenmerkt de locatie zich ook als een werkgebied waar diverse representatieve bedrijven gevestigd zijn.

Bereikbaarheid
Het Erfgoedhuis is uitstekend bereikbaar met zowel eigen vervoer als met openbaar vervoer. Via de Vijzelstraat is de centrumring S-100 bereikbaar. Hiervandaan zijn diverse mogelijkheden om naar de ringweg A-10 te rijden waaronder de S-108 en S-110 naar de ringweg Zuid.

Middels openbaar vervoer is er een verscheidenheid aan mogelijkheden om het Erfgoedhuis te bereiken. Op slechts enkele minuten loopafstand is aan de Vijzelgracht de metrohalte van de Noord/Zuidlijn gelegen. Op de kruising van de Vijzelgracht en de Weteringschans is een halte voor de tramlijnen 1, 7, 19 en 24. Deze tramlijnen bieden een rechtstreekse verbinding met diverse treinstations.

Parkeergelegenheid
Parkeren is mogelijk op de openbare weg middels betaling of een vergunningensysteem. Informatie over voorwaarden en mogelijkheden voor verkrijging van een (bedrijfs-) vergunning en eventuele wachttijd is op te vragen via de gemeente Amsterdam.

Tevens is betaald parkeren mogelijk bij Parkeerkeergarage Prins & Keizer welke op vijf minuten loopafstand is gelegen. Hier zijn diverse parkeerabonnementen te verkrijgen.

Bijzonderheden
•    gelegen in de Gouden Bocht
•    ruime achtertuin van circa 163 m²
•    mogelijkheid tot omzetting van kantoorfunctie tot bestemming wonen
•    rijksmonument
•    eigen grond

Gebouw 
Het Erfgoedhuis werd gebouwd in 1669. De kavel waarop het huis gebouwd is, werd in 1665 voor 7400 gulden gekocht. Het grachtenhuis beschikt sinds 1756 over een fraaie lijstgevel in Lodewijk XV-stijl. Deze bouwstijl is veelal terug te zien in de grachtengordel.

Tijdens de 18e eeuw overheerst de Franse architectuur in Amsterdam. Na de stoere, zware Lodewijk XIV-stijl zien we vooral de lichtere, meer vrouwelijke Lodewijk XV-stijl terug. Deze barokke manier van bouwen is zwierig en, voor het eerst in de Europese geschiedenis, asymmetrisch. Vanbuiten zijn de gebouwen vaak nog zwaar en indrukwekkend. Deze bouwstijl is vaak moeilijk te herkennen. Alleen het gebruik van asymmetrische versieringen, lichtere ornamenten en zachte pasteltinten verraden dat het om Lodewijk XV gaat.

Dit grachtenhuis is op een enkele kavel gebouwd. Dit in tegenstelling tot de rest van de Gouden Bocht van de Herengracht waar verder alle buurhuizen dubbele brede huizen zijn.

Gebouw
Het Erfgoedhuis werd gebouwd in 1669. De kavel waarop het huis gebouwd is, werd in 1665 voor 7400 gulden gekocht. Het grachtenhuis beschikt sinds 1756 over een fraaie lijstgevel in Lodewijk XV-stijl. Deze bouwstijl is veelal terug te zien in de grachtengordel.

Tijdens de 18e eeuw overheerst de Franse architectuur in Amsterdam. Na de stoere, zware Lodewijk XIV-stijl zien we vooral de lichtere, meer vrouwelijke Lodewijk XV-stijl terug. Deze barokke manier van bouwen is zwierig en, voor het eerst in de Europese geschiedenis, asymmetrisch. Vanbuiten zijn de gebouwen vaak nog zwaar en indrukwekkend. Deze bouwstijl is vaak moeilijk te herkennen. Alleen het gebruik van asymmetrische versieringen, lichtere ornamenten en zachte pasteltinten verraden dat het om Lodewijk XV gaat.

Dit grachtenhuis is op een enkele kavel gebouwd. Dit in tegenstelling tot de rest van de Gouden Bocht van de Herengracht waar verder alle buurhuizen dubbele brede huizen zijn.

Na de oorspronkelijke bouw in 1669 hebben in 1756 ingrijpende veranderingen aan het interieur en exterieur plaatsgevonden. De halsgevel werd bijvoorbeeld vervangen door een lijstgevel.

Bierbrouwer Van Marwijk Kooy kocht het pand in 1879 en liet het rond 1880 wederom verbouwen door architect Jan L. Springer. De familie gebruikte het pand als woning. De belangrijkste ingreep was de sloop van de hoge stoep: de ingang werd naar het souterrain verplaatst. Ook werden 18de-eeuwse schuifvensters met roedeverdeling door T-vensters (openslaande ramen) vervangen waardoor de gevel een 19de-eeuws karakter kreeg.

Het pand kende de familie Wertheim-Van Heukelom nog als laatste bewoners en daarna is het in gebruik genomen door een gerenommeerde Amsterdamse kunsthandelaar en later door een wijnkoper.

In 1979 kwam het pand in handen van het Rijk waarop het in 1982 opnieuw werd gerestaureerd, ditmaal door architectenbureau Fritz. Het Cultuurfonds is sinds 1996 eigenaar en creëerde hier Het Erfgoedhuis voor verschillende erfgoedorganisaties.

Interieur
Het interieur wat schuil gaat achter de prachtige entreedeuren bij het souterrain, is een ware verrassing voor iedere bezoeker. Het betreft een combinatie van diverse stijlen waaronder een grote hoeveelheid decoraties in een neo-Lodewijk XV-stijl. Deze variatie is mede te danken aan de diverse verbouwingen die plaats hebben gevonden in het verleden.

Een bezoeker wordt verwelkomd door een imposante, groen geschilderde gang met marmeren vloerdelen, lambrisering, een grote hoeveelheid wandlijsten, sierornamenten aan de wanden evenals aan het plafond en diverse beelden, spiegels en fonteinen.

Het fraaie trappenhuis met bronzen traphek is één van de meest opvallende kenmerken in het interieur. Voor het trappenhuis hangt een geschilderde houten draperie met kwasten en koorden, welke het geheel een toneel effect geeft.

In het hart van het pand bevindt zich in het souterrain de keuken. Deze ligt direct naast een patio met lichthof. Het lichthof grenst tevens aan het trappenhuis, waardoor ook hier voldoende daglichttoetreding is.

Op de deuren die naar de verschillende vertrekken leiden, zoals de iconische tuinkamer, de groene kamer en de rode kamer, zijn nog verwijzingen naar hun vroegere functies te vinden. De kamers zijn voorzien van hoge plafonds met plafondschilderingen, houten lambrisering, gestoffeerde wanden en indrukwekkende schouwen. Aan de voorzijde is er prachtig uitzicht  op de Herengracht. Aan de achterzijde beschikken de kamers op de tweede en derde verdieping over Franse balkons welke een schitterend uitzicht bieden op de keurtuin.

Buitenruimte
Het Erfgoedhuis beschikt over een riante keurtuin van circa 163 m2 welke op het zuiden gelegen is. Deze keurtuin (nummer XIII – Herengracht, Keizersgracht, Nieuwe Spiegelstraat en Vijzelstraat) maakt onderdeel uit van een keurblok. De Amsterdamse Grachtengordel telt in totaal 27 keurblokken, het merendeel hiervan bevindt zich tussen de Herengracht en de Keizersgracht en tussen de Keizersgracht en de Kerkstraat. De keurtuinen genieten sinds 1615 speciale wettelijke bescherming.

De keurtuin achter de Herengracht 474 is een groene verrassing achter het monumentale grachtenpand. De tuin bestaat uit groene perken met vaste beplanting, grintpaden, een prachtig beeld in het hart van de tuin en zowel aan de voor- als achterzijde een terras.

Buurt + hotspots
Het Erfgoedhuis ligt in de Gouden Bocht, dit is het meest prestigieuze deel van de Herengracht in Amsterdam, tussen de Vijzelstraat en de Leidsestraat. Aan dit gedeelte van de grachten, aan de rand van het centrum van Amsterdam, kan er rustig worden gewoond en/of kantoor worden gehouden. De drukte en gezelligheid zijn gemakkelijk op te zoeken. Het Rembrandtplein, het Amstelveld, Nieuwe Spiegelstraat en de Leidsestraat zijn op een steenworp afstand gelegen. Hier zijn talloze food hotspots te vinden zoals Zero Zero, Pasta e Basta, Greenwoods Keizersgracht en Patisserie Holtkamp. Naast een aantrekkelijke woonomgeving kenmerkt de locatie zich ook als een werkgebied waar diverse representatieve bedrijven gevestigd zijn.

Bereikbaarheid
Het Erfgoedhuis is uitstekend bereikbaar met zowel eigen vervoer als met openbaar vervoer. Via de Vijzelstraat is de centrumring S-100 bereikbaar. Hiervandaan zijn diverse mogelijkheden om naar de ringweg A-10 te rijden waaronder de S-108 en S-110 naar de ringweg Zuid. Middels openbaar vervoer is er een verscheidenheid aan mogelijkheden om het Erfgoedhuis te bereiken. Op slechts enkele minuten loopafstand is aan de Vijzelgracht de metrohalte van de Noord/Zuidlijn gelegen. Op de kruising van de Vijzelgracht en de Weteringschans is een halte voor de tramlijnen 1, 7, 19 en 24. Deze tramlijnen bieden een rechtstreekse verbinding met diverse treinstations.

Parkeergelegenheid
Parkeren is mogelijk op de openbare weg middels betaling of een vergunningensysteem. Informatie over voorwaarden en mogelijkheden voor verkrijging van een (bedrijfs-) vergunning en eventuele wachttijd is op te vragen via de gemeente Amsterdam.

Tevens is betaald parkeren mogelijk bij Parkeerkeergarage Prins & Keizer welke op vijf minuten loopafstand is gelegen. Hier zijn diverse parkeerabonnementen te verkrijgen.

Recently viewed
View overview

Deze site maakt gebruik van cookies.

Voor welke cookies geef je akkoord?