Characteristics
Grasweg 58, Amsterdam
Soort
 • Kantoorruimte
Prijs
 • € 1.650.000,-
 • Vrij op naam
Oppervlakte
 • Kantoor oppervlakte: 268 m2
 • Kantoor in units vanaf: 268 m2
Parkeren
 • 7 overdekte parkeerplaats(en)
 • € 40.000,-
Aanvaarding
 • In overleg
Kadastrale gegevens (eigendom)
 • Volle eigendom
Other provisions
Grasweg 58, Amsterdam

Voorbehoud verkoper
Deze verkoop geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van:

 • Gunning door verkoper, alsmede;
 • Schriftelijke goedkeuring van de voltallige directie van verkoper, alsmede;
 • Een verkoper conveniërende vorm en inhoud van de op te maken koop- en leveringsakte
  (“subject to contract”).

As is
Koper wordt in staat gesteld, na voorafgaand overleg met Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. en tot aan het moment van tekenen van de koopakte, het verkochte uitgebreid (bouwkundig en anderszins) te onderzoeken. Koper verklaart dat verkoper daarmee afdoende aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan en dat koper op een voor haar conveniërende wijze uitputtend van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt.

Verkoper en koper komen uitdrukkelijk overeen dat het verkochte wordt verkocht en geleverd “as is”, waaronder verkoper en koper verstaan dat:

 • De artikelen 7:17, 7:20, 7:23 en 6:228 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk zijn uitgesloten, alsmede;
 • Door verkoper geen impliciete of expliciete garanties worden verleend met betrekking tot het verkochte behoudens voor zover deze expliciet en schriftelijk zijn opgenomen in de koopakte.

Koper verklaart uitdrukkelijk het verkochte bij levering te aanvaarden in de feitelijke, technische, milieukundige en/of juridische staat waarin het zich alsdan bevindt. Koper aanvaardt daarbij alle gebreken van het verkochte, alsmede de feitelijke staat van onder andere (doch niet uitsluitend) de fundering, constructie, (gebruikte) materialen, (aanwezigheid van) asbest, olietanks en bodemverontreiniging en de technische installaties. Koper verklaart voorts uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk te aanvaarden: alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lasten en beperkingen, zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen mede blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van eigendomsoverdracht en akte(n) van (onder)splitsing en/of enig openbaar register of openbare informatiebron. Koper en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat in de koopprijs de feitelijke staat van het verkochte en een integrale afkoop van alle aan het verkochte verbonden risico’s, gebreken en/of (nog) uit te voeren herstellingen verdisconteerd zijn, ongeacht de aard en omvang daarvan en ongeacht in welke mate voornoemde elementen zijn onderzocht door koper en/of besproken tussen verkoper en koper.

Koper vrijwaart verkoper ter zake van enige vordering, alsmede enige vordering van derden, uit hoofde van enig hiervoor genoemd artikellid en/of verband houdende met de staat van het verkochte bij levering. Koper vrijwaart verkoper voorts voor alle eventueel later te blijken (onzichtbare) gebreken, zowel van bouwkundige, milieukundige, feitelijke of juridische aard.

Toelichtingsclausule NEN 2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de (bruto/verhuurbaar/gebruiks-) vloeroppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Voorbehoud Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V.
Deze vrijblijvende informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid hiervan wordt door Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. geen aansprakelijkheid aanvaard, noch kan hieraan enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een, daarvan al dan niet afwijkend, aanbod worden Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. noch haar opdrachtgevers op enige wijze gebonden, ook niet tot het doen van enig tegenbod.

Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. treedt uitdrukkelijk slechts op als adviseur van haar opdrachtgever en niet als gevolmachtigde namens haar. Voorts geldt dat tussen partijen eerst juridisch binding kan ontstaan nadat definitieve overeenstemming is bereikt ter zake van al hetgeen zij met elkaar beogen te regelen en deze overeenstemming bovendien is vastgelegd in een schriftelijke en namens beide partijen rechtsgeldig ondertekende overeenkomst, waarbij artikel 3:39 BW overeenkomstige toepassing vindt. Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. is een besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34121232. Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. verleent al haar diensten op grond van de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan haar zijn of worden verstrekt en/of op de levering van al haar diensten en producten aan wie dan ook. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden en zijn tevens te downloaden op www.broersma.nl.

De aansprakelijkheid van Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. is in alle omstandigheden en jegens eenieder beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V. in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Privacy & Wwft
Geïnteresseerden verklaren in het kader van deze verkoop op voorhand:

 • In te stemmen met de verwerking van hun gegevens conform de Privacyverklaring Broersma Bedrijfsmakelaardij B.V.;
 • Volledige medewerking te verlenen aan alle mogelijk noodzakelijke onderzoeken op basis van de vigerende wet- en regelgeving, waaronder tenminste begrepen de Wwft. Broersma conformeert zich uitdrukkelijk aan de wettelijke geheimhoudingsplicht betreffende een eventue(e)l(e) vermoeden en/of melding in het kader van de Wwft.

Floor map
Grasweg 58, Amsterdam
Documents
Grasweg 58, Amsterdam
"][/dflip]
Location
Grasweg 58, Amsterdam
Eten & drinken
01
Address
Chrysantenstraat 4,
1031 HT Amsterdam

Bacalar

Bacalar is opgericht door de voormalige chef van een van de beste taqueria’s van de stad (Coba), die besloot zijn eigen zaak te openen. De taco-kenners zijn het erover eens dat je hier de beste taco’s kan eten, een geef ze eens ongelijk. De oude sfeervol ingerichte garage doet denken aan een filmset van Tarantino maar dan gericht op eten. De taco pulpo en de ribtaco’s zijn de absolute aanraders en vergeet zeker geen cocktail te drinken.

02
Address
Asterweg 22,
1031 HP Amsterdam

Café Restaurant Metro

Café Restaurant Metro is een nieuwe hotspot in Noord voor lekker eten en drinken. Van 's ochtends tot 's avonds werken de bakkerij en keuken samen om eenvoudige gerechten te bereiden met de nadruk op goede producten en groenten. Chef Rients de Jong kookt seizoensgebonden en duurzaam met vertrouwde bereidingen.  Je kunt genieten van een zeer betaalbaar dagmenu, of je kunt à la carte kiezen uit een aantal gerechten, voorafgegaan door enkele snacks. Bij de grote betonnen bar is er altijd plek voor een drankje of hapje. De wijnkaart heeft een zuivere en kwalitatieve stijl met veel natuurlijk gemaakte wijnen.

03
Address
Leen Jongewaardkade 41,
1031HS Amsterdam

Pelusa

Pelusa, wat 'pluisje' betekent, is vernoemd naar de koosnaam van niemand minder dan Maradona. Het is een eerbetoon aan de ultieme Argentijnse levensgenieter. Deze gastro buurtkroeg biedt Argentijnse Parilla-gerechten, bereid door chef-kok Steven (voormalig chef bij Lastage en C). De gerechten worden gecombineerd met een selectie van wild gefermenteerde bieren, natuurlijke wijnen en ciders, zorgvuldig geselecteerd door Ruud (voorheen werkzaam bij 't Arendsnest en Craft & Draft).

04
Address
Melkdistelstraat 94,
1031 JX Amsterdam

Papa Thang

Papa Thang is het ideaal buurtrestaurant. Chef Thang Pham heeft de hele wereld over gereisd en overal gekookt, maar heeft uiteindelijk toch besloten om terug te gaan naar zijn eigen roots; namelijk Vietnamese streetfood. De gerechten  zijn eenvoudig, goed en betaalbaar. Oftewel een Vietnamese bistro met een gevarieerde kaart.

05
Address
Docklandsweg 3,
1031 CD Amsterdam

Wijbar Vindict

Richard Dietz (39) en Roderick Meijer (35) van Vindict ademen passie voor wijn. Met twee succesvolle wijnwinkels op hun naam, hebben ze nu samen met chef-kok Samir Doueiri (56) en sommelier Jan-Jaap Altenburg (31) wijnbar Vindict geopend. De bar, gemaakt van acaciahout uit wijngaard Dassemus in Chaam, straalt warmte en authenticiteit uit. Geniet van bijpassende gerechten, zoals escargots met knoflook en kruidenboter of Nederlandse garnalencocktail met avocado en citroen, vers bereid door chef-kok Doueiri.  Op de wijnkaart, is een selectie te zien van de meer dan vijftig wijnen die per glas worden geschonken en meer dan achthonderd wijnen per fles. Ook is er de mogelijkheid om een proeverijtje te doen of om voor 7,50 euro een blinde wijn te bestellen in een zwart glas. Benoem je de druif juist, dan is het glas van het huis.

06
Address
Van der Pekstraat 91,
1031 CV Amsterdam

Kannibalen en Paradijsvogels

Kannibalen en Paradijsvogels is een Indisch buurt-eethuis waar écht gekookt wordt. Het draait hier allemaal om Indisch en Moluks eten voor zowel kannibalen als paradijsvogels. Voor de kannibalen heb je heerlijke vleesgerechten en voor de paradijsvogels de lekkerste vegetarische gerechten. Hoewel de keuken dus is gebaseerd op de traditionele Indonesische keuken, gaat het menu ook met z’n tijd mee. Zo is er superlekkere veganistische spekkoek en is het vlees van goede afkomst.

07
Address
Westerdoksdijk 715a,
1013 BX Amsterdam

Café Westerdok

Café Westerdok was oorspronkelijk een havencafé. Tegenwoordig moet je er zijn als je van bier houdt. Ze schenken wel 86 verschillende soorten.

08
Address
Van der Pekstraat 1,
1031 CN Amsterdam

Café Keppler

Café Keppler is een ambachtelijk buurtcafé in Amsterdam-Noord. Het is vernoemd naar de voormalig directeur van de Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam, Arie Keppler en bevindt zich toepasselijk in een van de mooie panden van de Van der Pek buurt, een van de tuinsteden welke in opdracht van Keppler is gebouwd. Het eten bij Keppler is allemaal zelfgemaakt. Je kan er terecht voor de beste omeletten van Amsterdam, maar ook heerlijke borrelplanken en diner in de avonduren. Het brood is zelfgebakken en de koffie zelf gebrand en dat kan je proeven. De producten zijn ook te koop in het winkeltje naast het café.

09
Address
Korte Papaverweg 4,
1032 KB Amsterdam

Café de Ceuvel

Ontsnap aan de stadse drukte en ontdek de Ceuvel in Amsterdam-Noord. Hier bieden ze hoofdzakelijk een vegetarisch menu aan met lokale lekkernijen. Alles is doordacht: veel hergebruik en omringd door bedrijven die de wereld verbeteren. Het is lastig een betere plek te vinden om van een zonnige dag te genieten dan deze bar in Noord. De hele ambiance heeft een bohemian-uitstraling en er is zowel binnen als buiten volop zitgelegenheid.

10
Address
Meidoornweg 2,
1031 GG Amsterdam

Café Modern

Sinds 2012 is het voormalige gebouw van de Twentsche Bank omgetoverd tot Café Modern. Op de begane grond van het sfeervolle pand bevindt zich het restaurant waar een afwisselend chefs-menu wordt geserveerd. Daarnaast kan je altijd terecht voor een klein gerechtje of een lekker drankje aan de bar. De bovenste verdiepingen van het pand dienen als boutiquehotel met drie kamers. Leuk om te weten is dat er in de oude klus van het bankgebouw de mogelijkheid is om een privé diner te genieten.

11
Address
Papaverweg 15A,
1032 KE Amsterdam

De Klaproos

De Klaproos is een pop-up pizza en pasta restaurant in Amsterdam-Noord. In de grote, industriële ruimte kan je krokante pizza’s eten uit de steenoven eten en natuurwijnen drinken. Naast pizza en pasta staan er ook andere klassieke Italiaanse gerechten op de kaart zoals heerlijke antipasti. De Klaproos leent zich daarnaast als expositie- en feestlocatie en ook kan je er pizza’s afhalen.

12
Address
Overhoeksplein 1,
1031 KS Amsterdam

De A'DAM Toren

De A'DAM Toren aan de IJ-oever in Amsterdam Noord biedt een divers programma aan van restaurants, bars, nachtclubs en flexwerkplekken waar je tegen maandelijkse betaling de hele dag kunt werken aan je eigen bureau. De toren is gebouwd in 1966 in opdracht van Shell en stond eerst bekend als de Shell-toren. Een aantal jaar geleden is de toren volledig gerenoveerd en opgezet als een dynamische hub die ruimte biedt voor inspiratie, interactie en ontspanning. Bovenin de A'DAM Toren, op de 19e verdieping, vind je ronddraaiend restaurant Moon. Hier kun je gerechten proeven met een 360 graden uitzicht over Amsterdam. Ook zonder het restaurant de bezoeken kun je in de A'DAM Toren genieten van een spectaculair uitzicht. Breng hiervoor een bezoek aan het observatiedek A'DAM Lookout op het dak van de toren.

Kunst & cultuur
13
Address
Asterweg 22,
1031 HP Amsterdam

Nxt Museum

Nxt Museum laat je opgaan in de mediakunst. Moderne technologieën worden gebruikt voor kunstvormen en dit levert een hele speciale vorm van kunst op. Bewonder bijvoorbeeld de kunstwerken 'Adrenalin or Zen' en 'What is happening to my face' of ervaar de kosmos en het zwarte gat. Je kan door veel kunstwerken heenlopen en de kunstenaars slagen erin om je het echt te laten ervaren. De kunstwerken prikkelen al je zintuigen door de combinatie van geluid, licht en beweging. Het museum geeft je de kans om te reflecteren op de huidige technologische ontwikkelingen en geeft een moment van bezinning in een realiteit die alsmaar sneller doorontwikkeld. Door het gebruik van grote ruimtes en veel verschillende soorten 'visuals' slagen ze erin een hele nieuwe vorm van kunst tentoon te stellen.

14
Address
Westerdok 824,
1013 BV Amsterdam

The Ravestijn Gallery

The Ravestijn Gallery werd in 2012 in Amsterdam opgericht door Jasper Bode en Narda Van 't Veer met een focus op onderzoekende en provocerende benaderingen van hedendaagse fotografie. En daarin zijn ze geslaagd. De galerie vertegenwoordigd verschillende nationale en internationale experimentele kunstenaars die het vermogen van fotografie op allerlei verschillende manieren laten zien. Deze moderne benadering van de hedendaagse fotografie maakt de tentoonstellingen van De Ravestijn Gallery zeer interessant. Maar, daarnaast zijn de kunstwerken ook een groot esthetisch plezier om naar te kijken en misschien zelfs een goede inspiratiebron voor de aankleding van een nieuw huis?

15
Address
IJpromenade 1,
1031 KT Amsterdam

EYE Filmmuseum

Aan het Amsterdamse IJ ligt het kenmerkende en spectaculaire gebouw van het EYE Filmmuseum. De collectie bestaat uit meer dan 54000 films uit allerlei verschillende genres. Het gebouw bestaat uit vier filmzalen waar een gevarieerd programma wordt gedraaid, een expositieruimte waar wisselende tentoonstellingen worden geëxposeerd, een educatieve verdieping, een shop en een restaurant waar je met een wijd uitzicht op het IJ kan dineren of kan borrelen. Het is kortom een plek voor iedereen die in film- en filmcultuur is geïnteresseerd.

Interieur
16
Address
Distelweg 85,
1031 HD Amsterdam

De Lokatie Distelweg

In 2020 verkocht De Lokatie maar liefst 858.000 kilo aan spullen vanuit haar drie Amsterdamse kringloopwinkels op Buikslotermeerplein, Distelweg en de Eerste Oosterparkstraat. Alles tweedehands, dus ontzettend duurzaam. De Lokatie op de Distelweg is maar liefst 2.000 vierkante meter en daarmee een van de grootste van Amsterdam.

17
Address
Van der Pekstraat 107h,
1031 CW Amsterdam

Treasure Depot

Bij Treasure Depot aan de Van der Pekstraat kan je terecht voor echte tweedehandse schatten. Na 15 jaar op allerlei markten te hebben gestaan, vonden eigenaren Emmanuelle en Frank het tijd om een echte winkel te openen. Het plafond is volgehangen met de mooiste retro lampen, maar ze hebben nog veel meer; sieraden, meubels, zonnebrillen en nog meer hebbedingen. Kijk je ogen uit en neem als je geluk hebt een nieuw hebbedingetje of een mooie lamp mee naar huis.

18
Address
Papaverweg 46,
1032 KJ Amsterdam

Van Dijk en Ko

Van Dijk en Ko is een brocante die zich specialiseert in het restaureren en verkopen van curiosa en antiek. Ooit begonnen als kraam op de Noordermarkt en sindsdien uitgegroeid tot een begrip op het gebied van brocante, antiek, vintage en andere unieke vondsten. Sinds 2009 is Van Dijk en Ko gevestigd in een voormalige fabriekshal in Amsterdam-Noord. Je komt hier van alles tegen: van Hongaarse kasten tot Belgische kantoormeubelen.

19
Address
Papaverhoek 23,
1032 JZ Amsterdam

Wdstck Gallery

Wdstck is gevestigd in Amsterdam Noord en biedt een scala aan multidisciplinaire objecten met een uitgesproken esthetiek aan die elk een eigen verhaal vertellen. Bij Wdstck zoeken ze het evenwicht tussen kunst en design, en brengen ze voorwerpen met een ziel in het dagelijks leven. Ze koesteren het temperament van elk materiaal en maken objecten met de hand om het verhaal te benadrukken dat de natuur te bieden heeft.

20
Address
Papaverweg 46,
1032 KJ Amsterdam

Neef Louis Design

Neef Louis Design in Noord is een bijzondere, veelzijdige bron voor interieur. Een groot aanbod van vintage, design, industrials en antiek. Je kan lange wandelingen maken en komt al gauw een juweeltje tegen. Ook kan je meekijken in de werkplaats en is er een stoffeerderij. Alles om je wensen op een zo authentiek mogelijke manier te vervullen. De medewerkers denken graag met je mee en gaan zorgvuldig met het winkelwaar om. Mocht je trek krijgen, kan je zelfs terecht in de lunchroom. Al met al, een unieke plek.

Boodschappen
21
Address
Docklandsweg 3,
1031 KN Amsterdam

Vindict wine

In 2007 begon Vindict als een online wijnwinkel. Vijf jaar later, in 2012, openden ze hun eerste fysieke winkel op de Elandsgracht in het centrum van Amsterdam. In december 2022 verwelkomden ze hun tweede vestiging in de nieuwe stadswijk Aan het IJ in Amsterdam Noord. Vindict onderscheidt zich met een sterke focus op Europese wijnen, en in de winkel is er zelfs een shop-in-shop van Bob Wijn, gespecialiseerd in Nederlandse wijnen. Met ongeveer 100 Nederlandse en 700 internationale wijnen biedt Vindict een gevarieerde selectie voor wijnliefhebbers.

22
Address
Van der Pekplein 1b,
1031 GZ Amsterdam

Fromagerie Abraham Kef

Bij Fromagerie Abraham Kef haal je de lekkerste kazen. Al in 1953 opende Abraham Kef een winkel in het centrum van Amsterdam. Als echte kaasliefhebber met buitengewone verhalen, bleek Kef een pionier op het gebied van kaas en liet hij een blijvende indruk achter. In 2017 opende er ook een Fromagerie Abraham Kef in Amsterdam-Noord, waar je naast de kaaswinkel ook een proeflokaal hebt. Hier kan alle kazen proeven in combinatie met een assortiment aan bijpassende (natuur)wijnen.

23
Address
Van der Pekstraat 72,
1031 EE Amsterdam

Chateau Karlito

Het verscholen kleine winkeltje Chateau Karlito aan de Van der Pekstraat verkoopt voornamelijk natuurwijn, maar ook sake, tapijten, keramiek en nog veel meer. Vernoemd naar de eigenaresse Karlijn, is dit een plek waar je veel moois en lekkers kan proeven, bekijken en luisteren; waaronder jazz, hele goede sake en koffie. Toch is de selectie aan natuurwijn, met wijnen uit alle windstreken, het hoogtepunt van de winkel. Probeer ook het (echte!) Brabantse worstenbroodje en de amandelcroissant.

24
Address
Van der Pekplein 15,
1031 CN Amsterdam

Dolzon

Op het Van der Pekplein ligt tussen andere kleine ondernemers bakkerij Dolzon verscholen. Het zou spijtig zijn om dit kleine bakkertje over het hoofd te zien. Hier verkopen ze namelijk lekkere zelfgemaakte broden, gebakjes en andere lekkere dingen, allemaal met veel liefde gemaakt. Het goede nieuws is dat de bakkerij ook op zondagochtend open is zodat je hier een echte versgebakken Franse croissant kan op kan peuzelen. Deze zijn alleen zo lekker dat je er wel heel snel bij moet zijn, want de croissants gaan snel.

25
Address
Gentiaanstraat 13,
1031 AE Amsterdam

Slagerij Kaddour

Bij Kaddour hebben ze een breed scala aan ambachtelijk vers vlees en vleeswaren. Het assortiment biedt puur en eerlijk kwaliteitsvlees, zowel lokaal als wereldwijd, waaronder Hollands vlees, exclusief Halal Wagyu, verfijnd John Dee rundvlees uit Australië en smaakvol Maimoa lamsvlees uit Nieuw-Zeeland. Al ruim 35 jaar staat Slagerij Kaddour bekend om uitmuntende kwaliteit, met recepten die generaties lang worden doorgegeven. Ontdek de gezonde, diervriendelijke aanpak en geniet van handgeknoopte rollades, gourmet- en barbecuepakketten, ambachtelijke vleeswaren en het welbekende broodje kip grilworst.

268 m² | tweede verdieping
Aantrekkelijke mogelijkheid om op eigen grond in een duurzame nieuwbouw ontwikkeling met zicht over ‘t IJ een eigen kantoorruimte te kopen in de wijk Buiksloterham in Amsterdam Noord. YOUROWN is ontwikkeld door ontwikkelaar MotherOfSpace en het team van Marc Prosman Architecten. De bouw start in mei 2024 en de verwachte oplevering is Q3-2025. De laatste 3 kantoorverdiepingen zijn nog voor verkoop beschikbaar!

YOUROWN wordt een fantastisch licht en modern kantoor bestaande uit maar liefst 8 verdiepingen tussen circa 180 m² en 275 m² VVO. Verdiepingen kunnen met elkaar gekoppeld worden en volledig naar wensen en behoeften van de koper worden ingedeeld en aangepast. De tweede verdieping heeft een plafondhoogte van ruim 3 meter en een groot terras aan de voorzijde met zicht over ‘t IJ. Kenmerkend voor het kantoorgebouw zijn de toepassing van grof beton, hippe details, grote glasoppervlakten en strakke aluminium kozijnen. De ruimtes worden casco opgeleverd en kunnen naar eigen wens worden afgebouwd. Deze kantoorverdiepingen zijn ideaal voor een eigenaar-gebruiker maar ook als belegging biedt YOUROWN de mogelijkheid om zelf rendement te realiseren.

Voor de verkoop worden de laatste 3 verdiepingen aangeboden, samen met een totale metrage van circa 696 m²:
•    180 m² VVO gelegen op de begane grond
•    246 m² VVO gelegen op de eerste verdieping
•    268 m² VVO gelegen op de tweede verdieping

Gebouw
De bouw van YOUROWN start mei 2024 en de verwachte oplevering is Q3-2025. YOUROWN is ontwikkeld door ontwikkelaar MotherOfSpace en het team van Marc Prosman Architecten. Het historische ruwe en stoere karakter van buurt Buiksloterham is gecombineerd met een diversiteit in architectuur, sterke stedelijke woon- en werk-blokken, wijdse uitzichten over ‘t IJ en een goed en levendig verblijfsklimaat. Voor de ontwikkelingen in Buiksloterham zijn er hoge ambities inzake circulair bouwen, duurzaamheid en energiegebruik gesteld.

Kenmerkend voor het exterieur van het gebouw zijn de vele gevel openingen welke voorzien worden van aluminium kozijnen en beglazing. Aan de voorzijde is het gebouw hoger dan aan de achterzijde. Het dak is namelijk een zogeheten sheddak, ook wel bekend als een zaagdak. Vanaf de zijkant is dit goed zichtbaar.

Design visie 
De algemene ruimten zijn voorzien van een volledige hoogwaardige vloer- en wandafwerking. De kantoorruimten worden opgeleverd in casco staat. Kleuren, materialen en afwerkingen zijn conform de kleur- en materiaalstaat van Marc Prosman Architecten B.V.

Indeling
YOUROWN wordt gesplitst in zelfstandige units per verdieping waarbij de verschillende verdiepingen met elkaar verbonden kunnen worden. Er is een gezamenlijke ingang met een gezamenlijke kern met trappenhuis en lift. Bij de hoofdingang op de begane grond wordt voor elke unit een gezamenlijke intercom met deuropener en eigen brievenbus aangebracht.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de bouw van dit kantoor op deze top locatie direct aan ’t IJ. De kantoren zijn uiterst duurzaam dankzij de WKO-installaties (warmte en koudeopslag) met vloerkoeling en verwarming, 107 zonnepanelen op het dak en veel slimme features. YOUROWN behoort tot de categorie meest duurzame kantoren van Nederland. Er zal worden gebouwd volgens de BENG (bijna energie neutrale gebouwen) norm. Dit heeft als voordeel dat er naar verwachting lage gebruikerskosten zullen zijn.

Techniek
Voor uitgebreide informatie wordt nadrukkelijk verwezen naar de technische omschrijving in het verkoopdossier.

Buitenruimte
De tweede verdieping heeft aan de voorzijde een groot eigen terras. Het terras aan de voorzijde ligt op het Zuidwesten, gericht op de stad en met middag- en avondzon. Het terras wordt voorzien van een glazen balustrade. De achtertuin biedt voldoende plek voor het parkeren van (bak-)fietsen/scooters.

Buurt + hotspots 
Aan de noordkant van ‘t IJ heeft in de afgelopen jaren een gigantische transformatie plaatsgevonden. Een gebiedsontwikkeling waarbij het historische ruwe en stoere karakter is gecombineerd met een diversiteit in architectuur, sterke stedelijke woon- en werk-blokken, wijdse uitzichten over het IJ en een goed en levendig verblijfsklimaat.

Grasweg is gelegen in de wijk Buiksloterham-Zuid welke grenst aan de wijken Overhoeks en Van der Pekbuurt. Hier zijn diverse hotspots zoals hippe restaurants, concept stores en musea. De groene IJpromenade direct aan het IJ met op de kop het Eye Filmmuseum, de A’DAM Lookout, Tolhuistuin en het nieuwe restaurant Polly Goudvisch zijn échte trekpleisters voor zowel locals als toeristen. Café de Ceuvel, Bar Boeket, Corner Store en Restaurant Moon mogen niet ontbreken in het lijstje van must-visit hotspots. In de Van De Pekstraat is ook iedere woensdag, vrijdag en zaterdag de Pekmarkt.

Bereikbaarheid
YOUROWN is uitstekend bereikbaar met zowel eigen vervoer als met openbaar vervoer.

Met de auto is het kantoorgebouw binnen tien minuten vanaf de ringweg A-10 Noord te bereiken via de S116. Via deze verbindingsweg is ook de IJ-tunnel en het centrum van Amsterdam snel bereikbaar met de auto. Vanwege de ligging aan het IJ en de (zeer) nabijgelegen veerdiensten F6 (Distelweg) en F3 (Buiksloterweg) is ook met de fiets of lopend een snelle oversteek naar het centrum mogelijk. Het metrostation Noorderpark is op zeven minuten fietsen gelegen. Hier rijdt de Noord/Zuidlijn waardoor een snelle verbinding met Amsterdam Zuid mogelijk is.

Parkeergelegenheid
Er zijn in het naastgelegen Parkeergebouw zeven parkeerplaatsen gereserveerd. De aanschaf van deze parkeerplaatsen zijn niet in de koopsom begrepen en kunnen separaat te worden afgenomen.

Daarnaast is parkeren mogelijk op de openbare weg middels betaling.

Bijzonderheden
•    je eigen kantoor, op eigen grond! Dat is uniek en geeft zekerheid en mogelijkheid om zelf rendement te realiseren
•    uitzicht op het water van ‘t IJ
•    goed bereikbaar met OV, fiets (eigen fietsenberging) en auto (parkeren in naastgelegen Parkeergebouw)
•    tweede verdieping beschikt aan de voorzijde over een groot eigen terras met ligging op het Zuidwesten, gericht op de stad en met middag- en avondzon
•    elke verdieping varieert van circa 180 m² tot circa 270 m² en kan gekoppeld worden
•    je kunt je eigen vloer volledig op jouw wensen en behoeften laten indelen én aanpassen
•    het gebouw is ontworpen met verschillende verdiepingshoogtes tot wel bijna 4 meter
•    aansluiting op WKO en gebouwd volgens de BENG (bijna energie neutrale gebouwen) norm, dus met lage gebruikerskosten
•    coole buren, en geen gedoe t.a.v. je eigendom, er is een professionele beheerder die het gebouw tip-top houdt.

Aantrekkelijke mogelijkheid om op eigen grond in een duurzame nieuwbouw ontwikkeling met zicht over ‘t IJ een eigen kantoorruimte te kopen in de wijk Buiksloterham in Amsterdam Noord. YOUROWN is ontwikkeld door ontwikkelaar MotherOfSpace en het team van Marc Prosman Architecten. De bouw start in mei 2024 en de verwachte oplevering is Q3-2025. De laatste 3 kantoorverdiepingen zijn nog voor verkoop beschikbaar!

YOUROWN wordt een fantastisch licht en modern kantoor bestaande uit maar liefst 8 verdiepingen tussen circa 180 m² en 275 m² VVO. Verdiepingen kunnen met elkaar gekoppeld worden en volledig naar wensen en behoeften van de koper worden ingedeeld en aangepast. De tweede verdieping heeft een plafondhoogte van ruim 3 meter en een groot terras aan de voorzijde met zicht over ‘t IJ. Kenmerkend voor het kantoorgebouw zijn de toepassing van grof beton, hippe details, grote glasoppervlakten en strakke aluminium kozijnen. De ruimtes worden casco opgeleverd en kunnen naar eigen wens worden afgebouwd. Deze kantoorverdiepingen zijn ideaal voor een eigenaar-gebruiker maar ook als belegging biedt YOUROWN de mogelijkheid om zelf rendement te realiseren.

Voor de verkoop worden de laatste 3 verdiepingen aangeboden, samen met een totale metrage van circa 696 m²:
•    180 m² VVO gelegen op de begane grond
•    246 m² VVO gelegen op de eerste verdieping
•    268 m² VVO gelegen op de tweede verdieping

Gebouw
De bouw van YOUROWN start mei 2024 en de verwachte oplevering is Q3-2025. YOUROWN is ontwikkeld door ontwikkelaar MotherOfSpace en het team van Marc Prosman Architecten. Het historische ruwe en stoere karakter van buurt Buiksloterham is gecombineerd met een diversiteit in architectuur, sterke stedelijke woon- en werk-blokken, wijdse uitzichten over ‘t IJ en een goed en levendig verblijfsklimaat. Voor de ontwikkelingen in Buiksloterham zijn er hoge ambities inzake circulair bouwen, duurzaamheid en energiegebruik gesteld.

Kenmerkend voor het exterieur van het gebouw zijn de vele gevel openingen welke voorzien worden van aluminium kozijnen en beglazing. Aan de voorzijde is het gebouw hoger dan aan de achterzijde. Het dak is namelijk een zogeheten sheddak, ook wel bekend als een zaagdak. Vanaf de zijkant is dit goed zichtbaar.

Design visie 
De algemene ruimten zijn voorzien van een volledige hoogwaardige vloer- en wandafwerking. De kantoorruimten worden opgeleverd in casco staat. Kleuren, materialen en afwerkingen zijn conform de kleur- en materiaalstaat van Marc Prosman Architecten B.V.

Indeling
YOUROWN wordt gesplitst in zelfstandige units per verdieping waarbij de verschillende verdiepingen met elkaar verbonden kunnen worden. Er is een gezamenlijke ingang met een gezamenlijke kern met trappenhuis en lift. Bij de hoofdingang op de begane grond wordt voor elke unit een gezamenlijke intercom met deuropener en eigen brievenbus aangebracht.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de bouw van dit kantoor op deze top locatie direct aan ’t IJ. De kantoren zijn uiterst duurzaam dankzij de WKO-installaties (warmte en koudeopslag) met vloerkoeling en verwarming, 107 zonnepanelen op het dak en veel slimme features. YOUROWN behoort tot de categorie meest duurzame kantoren van Nederland. Er zal worden gebouwd volgens de BENG (bijna energie neutrale gebouwen) norm. Dit heeft als voordeel dat er naar verwachting lage gebruikerskosten zullen zijn.

Techniek
Voor uitgebreide informatie wordt nadrukkelijk verwezen naar de technische omschrijving in het verkoopdossier.

Buitenruimte
De tweede verdieping heeft aan de voorzijde een groot eigen terras. Het terras aan de voorzijde ligt op het Zuidwesten, gericht op de stad en met middag- en avondzon. Het terras wordt voorzien van een glazen balustrade. De achtertuin biedt voldoende plek voor het parkeren van (bak-)fietsen/scooters.

Buurt + hotspots 
Aan de noordkant van ‘t IJ heeft in de afgelopen jaren een gigantische transformatie plaatsgevonden. Een gebiedsontwikkeling waarbij het historische ruwe en stoere karakter is gecombineerd met een diversiteit in architectuur, sterke stedelijke woon- en werk-blokken, wijdse uitzichten over het IJ en een goed en levendig verblijfsklimaat.

Grasweg is gelegen in de wijk Buiksloterham-Zuid welke grenst aan de wijken Overhoeks en Van der Pekbuurt. Hier zijn diverse hotspots zoals hippe restaurants, concept stores en musea. De groene IJpromenade direct aan het IJ met op de kop het Eye Filmmuseum, de A’DAM Lookout, Tolhuistuin en het nieuwe restaurant Polly Goudvisch zijn échte trekpleisters voor zowel locals als toeristen. Café de Ceuvel, Bar Boeket, Corner Store en Restaurant Moon mogen niet ontbreken in het lijstje van must-visit hotspots. In de Van De Pekstraat is ook iedere woensdag, vrijdag en zaterdag de Pekmarkt.

Bereikbaarheid
YOUROWN is uitstekend bereikbaar met zowel eigen vervoer als met openbaar vervoer.

Met de auto is het kantoorgebouw binnen tien minuten vanaf de ringweg A-10 Noord te bereiken via de S116. Via deze verbindingsweg is ook de IJ-tunnel en het centrum van Amsterdam snel bereikbaar met de auto. Vanwege de ligging aan het IJ en de (zeer) nabijgelegen veerdiensten F6 (Distelweg) en F3 (Buiksloterweg) is ook met de fiets of lopend een snelle oversteek naar het centrum mogelijk. Het metrostation Noorderpark is op zeven minuten fietsen gelegen. Hier rijdt de Noord/Zuidlijn waardoor een snelle verbinding met Amsterdam Zuid mogelijk is.

Parkeergelegenheid
Er zijn in het naastgelegen Parkeergebouw zeven parkeerplaatsen gereserveerd. De aanschaf van deze parkeerplaatsen zijn niet in de koopsom begrepen en kunnen separaat te worden afgenomen.

Daarnaast is parkeren mogelijk op de openbare weg middels betaling.

Recently viewed
View overview

Deze site maakt gebruik van cookies.

Voor welke cookies geef je akkoord?