Type

Plaats

Oppervlakte

Status

Bouwnummer 4.6.46, Kaap Blanc, Amsterdam Verkocht € 1.800.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 6.4.70, Kaap York Penthouse, Amsterdam Verkocht € 2.200.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 4.1.35, Kaap Blanc, Amsterdam Verkocht € 1.350.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 18, Ode Apartments – Type R, Amsterdam Verkocht € 2.750.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 40, Ode Apartments – Type O, Amsterdam Verkocht € 1.540.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 36, Ode Apartments – Type O, Amsterdam Verkocht € 1.675.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 32, Ode Apartments – Type O, Amsterdam Verkocht € 1.645.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 22, Ode Apartments – Type O, Amsterdam Verkocht € 1.710.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 17, Ode Apartments – Type O, Amsterdam Verkocht € 1.695.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 13, Ode Apartments – Type O, Amsterdam Verkocht € 1.625.000,- Vrij op naam