Type

Plaats

Oppervlakte

Status

Bouwnummer 4.1.35, Kaap Blanc, Amsterdam Verkocht € 1.350.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 42, Ode Apartments – Type X, Amsterdam Verkocht € 1.329.975,- Vrij op naam
Bouwnummer 41, Ode Apartments – Type O, Amsterdam Verkocht € 1.450.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 4, Ode Apartments – Type O, Amsterdam Verkocht € 1.430.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 4.4.43, Kaap Blanc, Amsterdam Verkocht € 1.400.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 5.6.63, Kaap Verde, Amsterdam Verkocht € 1.450.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 6.0.66, Kaap York, Amsterdam Verkocht € 1.500.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 4.5.44, Kaap Blanc, Amsterdam Verkocht € 1.500.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 4.3.39, Kaap Blanc, Amsterdam Verkocht € 1.450.000,- Vrij op naam
Bouwnummer 4.2.36, Kaap Blanc, Amsterdam Verkocht € 1.400.000,- Vrij op naam